Personuppgiftsansvar

Internetupplysningar i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt längst ner på sidan.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och personnummer) som lämnas i samband med beställningar från vår beställningstjänst sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget tills betalningen är klar. Eftersom vi tar betalt för våra tjänster sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Internetupplysningar i Sverige AB lämnar aldrig ut dina personuppgifter till obehörig tredje part. Vi säljer inte vidare information och informationen används ej till utskick av SMS, E-post eller utskick av annat slag. Tjänsten är ej en prenumerationstjänst och alla typer av utskick upphör efter utförd beställning.

Vi vet att du är mån om att vi skyddar dina personuppgifter från att missbrukas. Vi granskar och förbättrar kontinuerligt våra system och regler för att skydda mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi krypterar alltid känslig information såsom personnummer och annan information enligt vedertagna regler.

Rätt att begära information

Vill du veta om Internetupplysningar i Sverige AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Internetupplysningar i Sverige AB och att få uppgifter rättade.